Specialistenlijst

Gevonden specialisten

Silke Bauwens:

 • Bas Brown: psychotherapeut en supervisor voor de Vereniging Gedragstherapie en Cognitieve Therapie en voor het Nederlands Instituut van Psychologen. Tevens werkt hij bij de Bascule als Expertise Leider Multifocale Samenwerking.
 • Felicia Stoutjesdijk: Psycholoog/ Cognitief Gedragstherapeut in ‘Praktijk Stoutjesdijk’.
 • Lotte Loef: Beleidsadviseur Jeugd, gestudeerd aan Universiteit van Amsterdam
 • René Breuk: kinder- en jeugdpsychiater bij De Bascule, cluster forensische jeugdpsychiatrie te Amsterdam.
 • Theo Doreleijers: is een Nederlands medicus en psychiater. Doreleijers studeerde geneeskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Daarna specialiseerde hij zich in de (kinder- en jeugd)psychiatrie in het Erasmus MC en het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.
 • Thomas Sexton: professor in het departement Psychologie in de Universiteit van Indiana. Hierbij heeft hij een bijzondere interesse in gezinstherapie ofwel FFT (Functional Family Therapie), wat reeds als basis wordt gebruikt in mijn basisartikel.
 • Wim Slot: gespecialiseerd in Abnormal Psychology, Applied Psychology, Developmental Psychology.

Siebe Varasse:

 • Abdul Rahman : Veroordeeld geweest in Afghanistan. Ter dood verklaard geweest, want heeft zich bekeerd van moslim naar het Christendom.
 • Ayaan Hirsi Ali : Nederlandse / Amerikaanse feministe, publicist, auteur en politica van Somalische afkomst. Is bekend om haar kritiek op de Islam.
 • Daniel Pearl : Amerikaanse journalist, ontvoerd en vermoord door onthoofding. Verbleef voor een onderzoek in Pakistan, waar hij ook ontvoerd werd.
 • Ehsan Jami : Iraanse / Nederlandse activist en publicist. Van 2003 tot 2007 lid van Partij van de Arbeid. Is medewerker van een kamerlid geweest.
 • Geert Wilders : Nederlandse politicus. Partijleider van de partij voor de vrijheid. Staat bekend als => FELLE CRITICUS VAN DE ISLAM.
 • Hasna El Maroudi : Nederlands publicist van Marokkaanse afkomst. Bekend geworden door haar columns.
 • Ian Buruma : Nederlandse sinoloog, japanoloog, journalist en publicist. Talloze boeken geschreven over de Aziatische cultuur.
 • Marius Job Cohen : Nederlandse jurist de politicus. Burgemeester van Amsterdam geweest van 15 januari 2001 - 12 maart 2010.
 • Mohammed Rabbae : Nederlandse politicus en activist van Amerikaanse afkomst. Zijn activisme tegen het regime van koning Hassan II.
 • Naima El Bezaz : Marokkaanse / Nederlandse schrijfster. Zelf gaf ze ook lezingen.
 • Pim Fortuyn : Nederlandse politicus, socioloog, auteur en columnist. Promoveerde in de sociale wetenschap. Zijn kijk op de Islam en het vreemdelingenbeleid, maar vooraal zijn politieke manier van doen vormen een politieke tegenstanders aanleiding.
 • Saddam Hussein : President van Irak. Onderdrukte meerdere groeperingen vooral Sjiitische en Koerdische.
 • Salman Rushdie : Is een essayist en schrijver van fictie en voorvechter van de vrijheid en meningsuiting.
 • Theo Van Gogh : Nederlandse regisseur, acteur, scenarioschrijver, columnist, programmamaker en televisiepresentator. Werd vermoord, en beschoten met een pistool.
 • Uri Rosenthal : Nederlandse politicoloog, bestuurskundige en politicus. Van 2010 tot en met 2013 minister van Buitenlandse Zaken. Joodse ouders.
 • Wouter Bos : Nederlandse voormalig politicus. Minister van financiën en vice premier in het kabinet Balkenende IV.

Florien Vanhoutte:

 • Gijs Huitsing:Samen met de auteur van het artikel, René Veenstra, doet Huitsing onderzoek naar groepen en pestgedrag aan de rijksuniversiteit van Groningen.
 • Edward van den vendel:Edward Van den Vendel de schrijver van het boek: Het lekkere van pesten. Hierin beschrijft hij het verhaal van een jongen die in de middelbare school in een vijver werd geduwd en hoe iedereen er stond op te kijken. Hij zegt dat door alleen maar te kijken je het pesten eigenlijk al aanmoedigt.
 • Christina Salmivalli:Hoogleraar aan de universiteit van Turku, ontwikkelde het KIVa programma tegen pesten.
 • René Veenstra: hoogleraar sociologie, in het bijzonder sociale ontwikkeling, bij de Rijksuniversiteit Groningen

Amber Delmeiren:

 • Abikoff, H.B, : Is geboren op 18 augustus 1944 (73 jaar) woont in New York, Verenigde Staten. ADHD-specialist.
 • Stephen Hinshaw : Is Professor of Psychology at the University of California, Berkeley, where he was Department Chair from 2004-2011. He is also Professor of Psychiatry and Vice-Chair for Child and Adolescent Psychology at the University of California, San Francisco.
 • Ploeg, J.D. van der : Hij is een Emeritus hoogleraar orthopedagogiek, Universiteit Leiden.
 • Wim ter Horst : De term "problematische opvoedingssituatie" (POS) is in 1980 door de hoogleraar orthopedagogiek Wim ter Horst gelanceerd als het voorwerp van de wetenschap orthopedagogiek. In zijn bewoordingen betekent dit een "door de betrokkenen als nagenoeg perspectiefloos ervaren opvoedingssituatie, waarin men er zonder deskundige hulp van buitenaf niet in slaagt het geheel zodanig te veranderen dat het weer perspectief biedend wordt".
 • Dhr. dr. R. Verheul : Is per 1 september 2003 benoemd tot bijzonder hoogleraar Persoonlijkheidsstoornissen aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Sarah Dezuttere:

 • Henk Ferwerda : Henk Ferwerda is criminoloog, politieonderzoeker en directeur van Bureau Beke. Sinds 1986 publiceert en adviseert hij op diverse terreinen van de criminaliteit, het veiligheidsbeleid en de strafrechtsketen.
 • Tom Van Ham : Tom Van Ham is researcher bij Bureau Beke sinds 2009.
 • Donald Jager : Over Donald Jager is helaas na veel opzoekwerk niks over terug te vinden enkel 3 publicaties van hem, namelijk 'Kijk op jeugdcriminaliteit', 'Focus op heling' en 'Daders op het spoor'.

Lara Vandoorne:
Beke Balthazar: Meneer Balthazar Beke is criminoloog en politieonderzoeker. Hij is ook zelfstandig adviseur onder de naam Beke Advies sinds 2009. Hij publiceert onder andere op verschillende terreinen van (jeugd)criminaliteit en jeugdhulpverlening.
Farrington Davis P.: Meneer David P. Farrington is een Britse criminoloog, psycholoog en hoogleraar psychologische criminologie aan de universiteit van Cambridge.
Hakkert Alfred: Meneer Alfred Hakkert werkt bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Hij studeerde aan de universiteit Antwerpen.
Junger Michael: Na heel wat opzoekwerk heb ik helaas niets gevonden over Meneer Michael Junger.
Kleemans Edward: Meneer Edward Kleemans is hoogleraar in criminologie (hoogleraar in ernstige en georganiseerde criminaliteit en het strafrecht), faculteit der Rechtsgeleerdheid in de universiteit van Amsterdam.

Willemien Seynaeve:
- David Wolfe
David Allen Wolfe (geboren op 5 augustus 1951) is een academicus, psycholoog en auteur die zich specialiseert in kwesties als kindermishandeling, huiselijk geweld , kinderen en jongeren. Dit werk omvat het bevorderen van gezonde relaties door middel van schoolprogramma's, met een grote nadruk op de preventie van kindermishandeling en verwaarlozing, pesten , dating geweld , onveilige seks , drugsmisbruik en andere gevolgen van ongezonde relaties.

- Cascardi
Afdeling: Psychologie
Functie: Associate Professor
Area Specialisatie: Clinical Psychology
Onderzoeksbelangen
Meting van geweld en misbruik door adolescenten. Mechanismen om uit te leggen hoe slachtofferschap bij kinderen verband houdt met geweld van intieme partners. Preventie van relatiegeweld en aanranding op middelbare school en universiteitscampussen met gebruik van omstandersonderwijs

- Chase
Heel moeilijk terug te vinden. Wel vind ik een boek terug die met hem/ haar ook te maken kan hebben; ‘Behavioral and Emotional Disorders in Adolescents’. Uit deze titel kan je leiden dat Chase misschien iets te maken heeft met het gedrag en emotionele stoornissen bij volwassenen.

- Foshee
Vangie Foshee, PhD, is onderzoeker op het gebied van de volksgezondheid en hoogleraar in gezondheidsgedrag en onderwijs. Ze is adjunct-professor in het Department of Health Behavior .
Dr. Foshee's onderzoek richt zich op probleemgedrag van adolescenten. Haar etiologisch onderzoek omvatte het identificeren van determinanten op verschillende niveaus van de sociale ecologie van adolescentendating geweld, het roken van sigaretten en alcoholgebruik. Interventieonderzoeken omvatten de ontwikkeling en evaluatie van Safe Dates, een op scholen gebaseerd geweldpreventieprogramma voor adolescenten; Families voor veilige datums, een op familie gebaseerd programma voor preventie van seksueel misbruik; en familie-gebaseerde preventieprogramma's voor misbruik van homo's voor Latijns-Amerikaanse gezinnen (NOVIOlencia) en tieners die zijn blootgesteld aan huiselijk geweld (moeders en tieners voor veilige dagen).

- McCloskey
Ook van McCloskey vind ik niet rechtstreeks informatie. Wel dat hij/ zij terug te vinden is in artikelen, teksten en dergelijke meer over posttraumatische stress bij kinderen die worden blootgesteld aan familiaal geweld en trauma's.

Celine Persyn:

 • Haim Omer: Mijn basistekst gaat vooral rond de nieuwe methode die deze specialist heeft bedacht. Haim Omer wordt in 1949 in Brazilië geboren, in een Joodse familie die de Holocaust overleefde. Op zijn achttiende emigreert hij naar Israël, een jaar later studeert hij aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Hij behaalt er eerst een bachelorgraad in de psychologie en doet daarna een viertal jaar onderzoek. Wanneer hij 28 is, haalt hij een mastergraad in de psychologie. Met dat diploma werkt Omer een paar jaar als therapeut in verschillende scholen en instellingen. Nadien gaat Omer terug naar de Hebrew University om een doctoraat in de psychologie te halen en les te geven. Sinds 1988, hij is dan 39 jaar, is Omer als professor verbonden aan de Universiteit van Tel Aviv. Een rode draad in zijn werk is de ouder-kindrelatie met haar vele bijzonderheden. Na verloop van tijd specialiseert hij zich in de hulpverlening aan problematische adolescenten en hun gezinnen. Een krantenartikel over ouders die angst hebben voor hun kind, trekt zijn aandacht en hij werkt een alternatieve benadering uit. Over zijn privé leven is niet zoveel gekend. Omer is getrouwd. Hij heeft vijf kinderen en ondertussen ook tien kleinkinderen. In één van zijn boeken dankt hij zijn kinderen omdat zij hem ‘ouderlijke hulpeloosheid’ leerden kennen.