Organisaties

Gevonden organisaties

Silke Bauwens:

Organisatie Contactgegevens Algemene werking en doelgroep
Forensische Jeugdpsychiatrie van de Bascule (Amsterdam) Website: https://www.debascule.com/, E-mail: moc.elucsabed|iac#moc.elucsabed|iac De Bascule is een academisch centrum voor psychiatrische zorg voor kinderen, jongeren (met een verstandelijke/ psychische beperking van 12 t.e.m. 24 jaar) en hun gezinnen. Het gaat vaak om jongeren die in aanraking zijn gekomen met justitie (of jongeren waarbij dit dreigt te gebeuren).
Jeugdhulpverleningsorganisatie Spirit Telefoon: 020 54 00 500 Website: www.spirit.nl, E-mail: ln.tirips|ofni#ln.tirips|ofni Spirit is een jeugdhulpinstelling voor jongens en meisjes van 0 tot 23 jaar en hun gezinnen die problemen hebben bij het veilig en gezond opgroeien. Spirit richt zich onder andere op: Pleegzorg, Hulp aan dak- en thuisloze jongeren, Crisishulp en opvang, Jeugd, veiligheid en forensische zorg.
Patio vzw – BAAB (Bureau Alternatieve Afhandeling Brugge) Telefoon: 050 34 31 44, E-mail: eb.wzvoitaped|baab#eb.wzvoitaped|baab, Adres: Duinenabdijstraat 13, 8000 Brugge Het Bureau Alternatieve Afhandeling Brugge (BAAB) is een dienst die herstelgerichte en constructieve Afhandelingen organiseert en begeleidt voor jongeren tussen 12 en 18 jaar (en hun ouders/ slachtoffers) die een als misdrijf omschreven feit (MOF) hebben gepleegd of daarvan verdacht worden. BAAB is erkend door de Vlaamse gemeenschap, afdeling Jongerenwelzijn.
Siebe Varasse:
Organisatie Contactgegevens Algemene werking en doelgroep
Crisishulp aan huis West-Vlaanderen Telefoon : 056 29 33 55, Website : http://www.cahwestvlaanderen.be, E-mail : eb.nerednaalvtsewhac|ofni#eb.nerednaalvtsewhac|ofni Missie en Visie : Kinderen groeien best op in een gezin, De veiligheid van alle gezinsleden staat voorop, Crisis is een kans tot verandering, Het is onze hoofdopdracht om gezinsleden aan te spreken op hun capaciteiten, We bieden onze diensten aan om die capaciteiten vanuit de kracht van de mensen mee te versterken, We respecteren de normen en de waarden van de gezinnen waarmee we werken, Crisishulp aan Huis is een flexibele en cliëntgerichte hulpverlening

Florien Vanhoutte:

Organisatie Contactgegevens Algemene werking en doelgroep
kiva programma Grote Kruisstraat 2-1 9712TS Groningen Kiva is een programma om pesten te verminderen en leerlingen actiever op te later treden tegen pesten. Deze organisatie traint leerkrachten, ouders en leerlingen om pesten te herkennen en op te treden wanneer ze met pesten in aanraking komen.

Amber Delmeiren:

Organisatie Contact Omschrijving
vzw Onze kinderen Website: http://www.vzw-ok.be/ Adres: Blinde-Rodenbachstraat 2 8800 Roeselare Tel.: 051 22 21 44 Dit is een organisatie die gezinnen helpen met moeilijke thuissituaties. Zie kritisch verslag.

Sarah Dezuttere:

Organisatie Contact Werking en doelgroep
Basta! Website: www.dejeugdprofessional.info/basta/ Tel. (NL) +316 - 10320372 Een systeemgerichte interventie voor kinderen die in aanraking zijn gekomen met de politie.
SSV (Schoolsportvereniging) Website: www.rotterdamsportsupport.nl/ projecten/schoolsportvereniging/ Sonja van der Zee Tel. (NL) +311 - 02429315 e-mail: ln.troppusmadrettor|eezrednav.s#ln.troppusmadrettor|eezrednav.s Interventies die zich richten op de tijdsbesteding van jongeren op school
TOS (Thuis op straat) Website: www.thuisopstraat.nl Adres: Slinge 250 3085 EX Rotterdam Tel. (NL) +311 - 04103035 email: ln.taartsposiuht|ofni#ln.taartsposiuht|ofni Interventies die zich richten op de tijdsbesteding van jongeren buiten school

Lara Vandoorne:

Centraal bureau van statistiek
Adres 1: Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag
Tel. (070) 337 38 00*
Adres 2:CBS-weg 12 6412 EX Heerlen
Tel. (045) 570 60 00
Dit is een organisatie waar men zich bezighoud met de verzameling, bewerking en publicatie van statistieken. Hierbij spreken we over statistieken die belangrijk zijn voor de overheid, wetenschap en alles wat met bedrijven te maken heeft.

Openbaar ministerie in Almelo
Adres: Eusebiusbinnensingel 28, 6811 BX Arnhem, Nederland
Tel. +31 88 699 1900
Deze organisatie heeft de taak om misdrijven op te sporen en ervoor zorgen dat deze misdrijven ook vervolgt worden. Dit heeft betrekking tot alle burgers van het land van toepassing.

Wetenschappelijk onderzoek- documentatiecentrum van het ministerie van justitie
Adres:Ministerie van Veiligheid en JustitieTurfmarkt 147 2511 DP Den Haag
Tel. (070) 370 65 61
Deze organisatie is onderdeel van het Nederlandse ministerie van justitie e Veiligheid. De belangrijkste taken zijn de productie en verspreiding van wetenschappelijke kennis over onderbouwing en effecten van beleid en over de relevante maatschappelijke processen op het terrein van Justitie en Vreemdelingenzaken en Integratie.

Willemien Seynaeve:

- Aime sans violence (Franstalige Gemeenschap (BE))
 Een campagne voor jongeren bestaande uit een brochure, affiche, website, een hiphopnummer, videoclip en engagementsverklaring (http://www.aimesansviolence.be).

- Beweging tegen geweld – vzw Zijn
 De Beweging tegen Geweld - vzw Zijn brengt de samenleving in beweging tegen familiaal geweld en seksueel geweld om de spiraal van geweld te doorbreken. Als organisatie kadert vzw Zijn binnen het Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk. Onze opdracht bestaat dan ook uit het ontwikkelen van initiatieven in Vlaanderen en Brussel, gericht naar een breed publiek. Deze initiatieven omvatten o.a. sensibilisatie, acties en campagnes, netwerkvorming en educatie en beogen steeds maatschappelijke verandering.
• Middaglijnstraat10, 1210 Sint-Joost-ten-Node, België

- Caravane d’Amour
 een project ter bestrijding van geweld in liefdesrelaties, gericht op Brusselse jongeren tussen 15 en 20 jaar. Doelstelling is geweld te voorkomen dat gebaseerd is op stereotypen en opgelegde sociale rollen, en jongeren zo vroeg mogelijk bewust te maken van het belang van wederzijds respect en gelijkheid tussen meisjes en jongens. Belangrijkste onderdeel is een echte ‘Caravane d’Amour’, waarin jongeren info krijgen en hun visie kunnen geven over liefde en geweld in liefdesrelaties.

- CAW
 Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Je kan bij ons terecht met elke vraag. Een moeilijke relatie. Persoonlijke problemen. Financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of buurt,… We bieden ook hulp aan slachtoffers van geweld en misbruik, slachtoffers en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven, en aan gedetineerden en hun naasten.
• Voorstraat53, 8500 Kortrijk, België

- Loving me, loving you (GGD (NL))
 Een project voor leerlingen van 13 à 14 jaar over ‘verkering, liefde en hoe je het leuk kunt houden’. Het complete programma bestaat uit interactief theater en een workshop, preventielessen voor leerlingen met een docentenhandleiding en een draaiboek voor een ouderavond over het thema geweld in relaties (http://www.lovingmelovingyou.nl).

- Mood City
 Een beloftevol project is Mood City – een game over respect in relaties, dat werd ontwikkeld door de provincie Limburg (BE) in samenwerking met de onderzoeksgroep Education & ICT van de Katholieke Hogeschool Limburg. Mood City bouwt, in overleg met het CAMH Centre for Prevention Science, verder op The Fourth R. Hun lespakket over geweld in jongerenrelaties voor grade 8 werd grondig herwerkt en vertaald naar de Vlaamse context.

- Tour of love (GGD (NL))
 en interactief totaalprogramma met voorlichting en publiciteit voor en door jongeren van 12 tot 20 jaar over liefde en relaties, dat jongeren wil bewustmaken en voorlichten. Met een bus, ‘gepimpt’ door jongeren, wordt een rondrit gemaakt door de provincie Groningen (http://www.huiselijkgeweld.nl/index/interventies/preventie/tour_of_love)

- ‘The Fourth R’
 ‘The Fourth R’ werd ontwikkeld aan het CAMH Centre for Prevention Science van de Universiteit van Toronto, onder leiding van professor David Wolfe. Het programma wil alle jongeren, dus niet enkel probleemjongeren, laten kennismaken met positieve relatiemodellen die een alternatief bieden voor de negatieve voorbeelden waarmee jongeren nogal eens geconfronteerd worden. Dat moet hen helpen om goede beslissingen te nemen en moet hen veerkrachtiger maken bij toekomstige problemen. The Fourth R leert leerlingen bovendien vaardigheden aan die ze nodig hebben om gezonde relaties op te bouwen en helpt hen om riskant gedrag te verminderen. Het programma richt zich ook tot ouders en de gemeenschap.

- ‘The Safe Dates project’
 ‘Safe Dates’ is een preventieprogramma voor jongeren van 12 tot 14 jaar, dat bestaat uit 10 sessies van elk 45 à 50 minuten. Het programma, dat ontwikkeld werd door professor Vangie Foshee van de Universiteit van Noord-Carolina, bevat zowel een school- als een gemeenschapscomponent. De schoolcomponent focust op primaire preventie en bestaat uit een vast curriculum dat door reguliere leerkrachten wordt gegeven. De sessies bevatten onder meer volgende onderwerpen: het definiëren van zorgzame relaties en van geweld in partnerrelaties van jongeren, het waarom van misbruik en geweld, het helpen van vrienden, het overwinnen van genderstereotypen, het gelijk verdelen van macht door middel van communicatie en het voorkomen van seksueel geweld. De gemeenschapscomponent richt zich op secundaire preventie door middel van steungroepen, activiteiten voor jongeren en informatie voor ouders.

Celine Persyn:
Organisatie Contactgegevens Doelgroep & algemene werking
Alternatief onderwijs TAnder E-mail: eb.nevuelsk|ofni#eb.nevuelsk|ofni Adres: Tervuursesteenweg 295 3001 Heverlee Tel.: 016 24 05 11 Doelgroep: Jongeren met een licht verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- en/of emotionele problemen Algemene werking: Op basis van de draagkracht, de mogelijkheden en interesses van de jongere wordt een individueel programma opgesteld per jongere. Jongeren krijgen algemene sociale vorming in de centrale uitvalsbasis van TAnder.