Florien

Hallo,

Ik ben Florien Vanhoutte en ik studeer orthopedagogie aan VIVES hogeschool Kortrijk. Ik ben 19 jaar en woon in Rollegem-Kapelle. Voordien heb ik al een jaar verder gestudeerd voor leerkracht PAV en biologie maar dit bleek niet mijn ding te zijn.
In mijn vrije tijd kan je mij vinden in het KLJ lokaal van KLJ Ledegem. Daar zet ik me in tijdens leuke activiteiten zoals de pannenkoekverkoop. Tijdens de zomervakantie ga ik mee op JOMBA kamp. Dit zijn kampen voor mensen met een beperking, georganiseerd door KAZOU.
Later zou ik me graag inzetten voor mensen met een verstandelijke beperking en dit graag op mijn eigen zorgboerderij.

FOTO