Bronnenlijst

Silke Bauwens:

Bosma, R. (Reg.). (2012). Overstag [video]. Brussel: VRT Eén.

Breuk, R., Doreleijers, T., Loef, L., Brown, B., & Slot, W. (2010). Een gezinsgerichte dagbehandeling ter voorkoming van herhaalde detentie of gesloten behandeling. Kind & Adolescent Praktijk, 9, 78-87. Geraadpleegd via: https://link.springer.com/article/10.1007/s12454-010-0023-5

Bullens, R., Schuengel, C. & Slot, W. (2003). Gehechtheid en kinderbescherming: juridische relevantie van gedragswetenschappelijke onderzoeksbevindingen. Amsterdam: SWP.

Cornet, L.J.M., Bootsman, F., Alberda, D.L. & de Kogel, C.H. (2016). Neurowetenschappelijke toepassingen in de jeugdstrafrechtketen [eindrapport]. Den Haag: WODC.

De Boeck, A. & Van Horenbeek, J. (15 juli 2017). Alweer hommeles tussen CD&V en N-VA. De Morgen, 3. Geraadpleegd via: https://academic.gopress.be/nl/

De Boeck, A. & Van Horenbeek, J. (15 juli 2017). Enkelband voor jongeren wordt mogelijk. De Morgen, 2. Geraadpleegd via: https://academic.gopress.be/nl/

De Bus, S. & Nuytiens, A. (2016). Onbehandelbare meisjes?: De benadering van Roma-meisjes voor een MOF verschenen voor de jeugdrechtbank. Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, 17, 35-53.

Deklerck, J. (2008). Jeugddelinquentie: criminologische perspectieven [proceeding]. Hasselt: Gespecialiseerde basisopleiding voor toekomstige jeugdmagistraten.

De Tijd (13 Oktober 2017). Nood aan groter aanbod voor jeugddelinquentie. 8. Geraadpleegd via: https://academic.gopress.be/nl/

D’hondt, S. (2007). Het jeugdrecht hervormd? De hervormde wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. Tijdschrift voor welzijnswerk, 31, 28-37.

Doreleijers, T. & Vermeiren, R. (2004). Thema’s uit de forensische jeugdpsychiatrie. Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie, 29,1.

Doreleijers, T., Boer, F., Huisman, J. & De Haan, E. (2015). Leerboek psychiatrie kinderen en adolescenten. 3. Utrecht: De Tijdstroom.

Foblets, M., Djait, B. & Pieters, K. (2004). Mietjes en macho's: allochtone jeugddelinquentie: getuigenissen van autochtone en allochtone jongeren. Leuven: Acco.

Goedseels, E. (2008). Jeugddelinquentie in cijfers [proceeding]. Brussel: Kletske jeugdrecht.

Hartnett, D., Carr, A., Hamilton, E. & Sexton, T.L. (2016). Therapist implementation and parent experiences of the three phases of Functional Family Therapy: Implementation and experiences of three phases of FFT. Journal of Family Therapy, 39. 80-102. DOI: 10.1111/1467-6427.12120

Invrijheidstellingen (2013). Geraadpleegd op 5 december 2017, op https://justitie.belgium.be/nl/informatie/statistieken/justitie_in_cijfers/2013/penitentiaire_inrichtingen/invrijheidstellingen

Junger-Tas, J. (2012). The Many Faces of Youth Crime: Contrasting Theoretical Perspectives on Juvenile Delinquency across Countries and Cultures. New York: Springer New York. Geraadpleegd via: https://link.springer.com/book/

Loeber, R. & Slot, W. (2007). Serious and Violent Juvenile Delinquency: An Update. Crime and Justice, 35. 503-592. DOI: 10.1086/650188

Loeber, R., Slot, W., van der Laan, P. Hoeve, M. & Graas, D. (2010). Misdadigers van morgen?: Over de ontwikkeling en effectieve aanpak van jeugddelinquentie onder twaalfminners. Amsterdam: SWP.

Loeber, R., van Lieshout, M., Hoeve, M., Slot, W. & Van Der Laan, P. (2015). Jonge criminelen die volwassen worden: Wat beïnvloedt hun gedrag en wat is de rol van justitie?. Amsterdam: SWP.

Nederland 2. (2013). Criminele kinderen [video]. Hilversum: Nederland 2.

Noom, M.J., van de Veldt, M., van Houdt, M. & Slot, W. (2009). Profielen van delinquente jongeren en bijpassende interventies [rapport]. Amsterdam: PI Research. Geraadpleegd op 1 december 2017, op https://www.piresearch.nl/files/700/dmo-oov+profielenonderzoek+rapport+2009-04-02.pdf.

Nuttin, N. (Reg.). (2012). Weer op het rechte pad [video]. Vilvoorde: VTM- Telefacts.

Op de Beeck, H. (2011). Strain en jeugddelinquentie: een dynamische relatie ? Een toets van twee centrale verklaringsmechnismen uit Agnew's General Strain Theory [proefschrift]. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.

Opsluitingen (2013). Geraadpleegd op 5 december 2017, op https://justitie.belgium.be/nl/informatie/statistieken/justitie_in_cijfers/2013/penitentiaire_inrichtingen/opsluitingen

Politiële Criminaliteitsstatistieken (2017). Geraadpleegd op 5 december 2017, op http://www.stat.policefederale.be/assets/pdf/crimestat/nationaal/rapport_2017_trim1_nat_belgie_nl.pdf

Rokven, J.J., Weijters, G. & van der Laan, A.M. (2017). Jeugddelinquentie in de virtuele wereld: Een nieuw type daders of nieuwe mogelijkheden voor traditionele daders [eindrapport]. Den Haag: WODC.

Sexton, T & Dam, A. (2010). Creativity Within the Structure: Clinical Expertise and Evidence-Based Treatments. Journal of Contemporary Psychotherapy, 40 (3). 175-180. DOI: 10.1007/s10879-010-9144-2

Sholevar, E., Baron, D.A., Aussetts, M.A. & Spiga, R. (2015). A qualitative investigation of treatment components for families of youth who have sexually offended. Journal of Sexual Aggression. 1-14. DOI: 10.1080/13552600.2015.1107141

Simoens, R. (2017). Inzetten op een positief leefklimaat in gemeenschapsinstelling De Zande [eindwerk]. Kortrijk: Katholieke Hogeschool VIVES Kortrijk.

Slot, W. & Berends, I. (2009). SPRINT: preventieve interventie voor kinderen met riskant probleemgedrag. In: Graas, D., Liefaard, R., Schuengel, C., Slot, W. & Stegge H. (eds.) De Wet op de jeugdzorg in de dagelijkse praktijk (pp. 205-218). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. DOI: 10.1007/978-90-313-7203-4_14

Spiesschaert, F., Van Grunderbeeck, S. & van Dijk, C. (2002). Herstel als reactie? Herstelgerichte afhandeling t.a.v. minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. Welwijs. : wisselwerking onderwijs en welzijnswerk, 13 (2), 29-37.

Staff, J., Osgood, D.W., Schulenberg, J., Bachman, J. & Messersmith, E. (2010). Explaining the relationship between employment and juvenile delinquency. Criminology, 48(4), 1101-1131. Geraadpleegd via: http://onlinelibrary.wiley.com/

Thompson, K.C. (2016). Juvenile Delinquency and Disability. Cham: Springer International Publishing. Geraadpleegd via: https://link.springer.com/book/

Tong Sang, M. & Loef, L. (2008). Delinquent gedrag. In G.A. Bakker, D.M. van Zeben, J. Dewispelaere, R. Vecht, M. Van der Meulen & V. Soyez. (Reds.), Handboek kinderen en adolescenten: problemen en risicosituaties (J100-1 tot J100-18). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Tong Sang, M. & Loef, L. (2008). Problematische jeugdgroepen. In G.A. Bakker, D.M. van Zeben, J. Dewispelaere, R. Vecht, M. Van der Meulen & V. Soyez. (Reds.), Handboek kinderen en adolescenten: problemen en risicosituaties (J090-1 tot J090-18). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Van der Laan, A.M. & Goudriaan, H. (2016). Monitor jeugdcriminaliteit: Ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit 1997 tot 2015 [periodiek rapport]. Den Haag: WODC.

Van Domburg, L., De Ruiter, C. & Doreleijers, T. (2004). De rol van dynamische risicofactoren bij recidive van jeugdige delinquenten: een internationaal literatuuronderzoek. Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie, 19, 1, 44-53.

Van Hoydonck, S. (2008). Ego-ontwikkeling: literatuurstudie van de beïnvloeding van het ego op jeugddelinquentie [eindwerk]. Antwerpen: Lessius Hogeschool.

Van Roy, L. (2016). Oorzaken van jeugddelinquentie en reductievan recidive: een verklarende literatuurstudie en een gesprek met personeelsleden van de federale instelling de grubbe te everberg [eindwerk]. Heverlee: Sociale School Heverlee.

Van Welzenis, I. (2003). Jeugddelinquentie: wat verstaan we eronder, waar komt het vandaan en wat doen we eraan. Mechelen: Kluwer.

Walgrave, L. (2012). Jeugddelinquentie in perspectief: met een koel hoofd naar een geïntegreerde aanpak. Mechelen: Kluwer.Siebe Varasse:

(19,december,2017). Slachtoffer misbruik dienst 11 jaar na feiten klacht in tegen vader. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be

Alink, L., IJzendoorn, R. van, Bakermans-Kranenburg, M.J., Pannebakker, F., Vogels, T., Euser, S. (2011). Kindermishandeling in Nederland Anno 2010. De Tweede Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen. Casimir Publishers https://www.narcis.nl/publication/RecordID/oai:tudelft.nl:uuid%3Abbbc0910-2d61-4c9e-978f-31fec71533dd

B., Mohammed, ‘Open brief aan Hirshi All’,in:Ermute Klein, red.,Jihad. Strijders en strijdsters voor Allah, Byblos, Amsterdam 2005,pp.27-33,p.28.

Betreffende het verhandelen van verdovende middelen. Belgisch Staatsblad, 1834

Buruma, Ian,Murder in Amsterdam: The death of Theo Van Goghand the Limits of Tolerance, Penguin, New York 2006.

Buruma,I.(1996). Taiwan's New Nationalists, Foreign Affairs, vol.75(4),77-91.

Buruma,I.(2006). WAR AND REMEMBRANCE, The New Yorker, Vol.81(24),81.

Chorus,Jutta, en Ahmet Olgun, in: Godsnaam. Het Jaar van Theo van Gogh, contact, Antwerpen/Amsterdam 2005.

Christelijke Afghaan zoekt asiel’, in: Trouw,28 april 2006.

Cliteur,P. (2004). De moraal dient zich uit de godsdienst te emanciperen. Filosofie magazine., jrg.13, nr.3,20-25.

Cliteur,P.(2005). De 'eigen-schuldtheorie' en de betekenis van 10 november 2004: kanttekeningen bij de moord op theo van gogh. Ethische perspectieven : nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor christelijke ethiek., 15(2005)3,185-197.

Cliteur, P. (2007). Het gaat niet om de toon maar om de terreur. Opinio, jaargang 1, 1-5

Cliteur,P. (2013). Nationale soevereintiteit in een multiculturele en multiregligieuze samenleving. Ethische perspectieven : nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor christelijke ethiek., 23(2013)4,328-355.

Cools,G. (2008). Fysiek geweld bij jongeren op school: fysiek geweld bij jongerne op de Deinse scholen in kaart gebracht. Kortrijk: Ipsoc.

Cossins,A. (2015). Female Criminality (Infanticide, Moral Panics and The Female Body). Australia. http://www.springer.com/gp/

Degreef,S. (2015). Herkennen jongeren zich in de manier waarop er over hen gesproken wordt?. Geraadpleegd via URL. http://www.kifkif.be/actua/‘herkennen-jongeren-zich-in-de-manier-waarop-er-over-hen-gesproken-wordt

De vrijheid bedreigd’,in: NRC Handelsblad,6 oktober 2005.

Dumon,W. & Deneffe,C. & Marcelis,K. & Verbraeken,M. (1989). Seksuele mishandeling van kinderen - Incest. Literatuuroverzicht opgesteld in opdracht van de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Emancipatie Miet Smet. Leuven: K.U. Leuven, Departement Sociologie/Sociologisch onderzoeksinstituut.

Flight,S. & Bogaerts,S. & Korf,D. & Siegel,D. (2010). Aanpak georganiseerde criminaliteit in drie proeftuinen: eerste bevinding. WODC,Ministerie van Veiligheid en Justitie Nederland : Den Haag.

Hardyns,W. & Dormaels,A. (2015). Voetbal en criminaliteit. Mechelen: Kluwer

Hegener,Michiel, Vrijheid van Godsdienst, Contact, Amsterdam/Antwerpen 2005.

Hermans,J. (2014). Kennis om jeugddetentie effectiever te maken. Geraadpleegd via URL. https://ccv-secondant.nl/platform/article/kennis-om-jeugddetentie-effectiever-te-maken/

Kerssemakers,R. & Meerten,R. & Noorlander,E. & Vervaeke,H. (2009) . Drugs en alcohol Gebruik, misbruik en verslaving. Bohn Stafleu van Loghum: Houten.

Koning, Petra de, ‘Oprichter comité voor exmoslims mishandeld’, in nrc.next, 6augustus 2007.

Kooke,Sandra, en Henny de Lange,’Kunstenaars ontdekken de politiek’(over Rachid Ben Ali),in: trouw,10 februari2005.

Koppen. (2007). Jongeren, seks en internet. Brussel: VRT Eén.

Kwarten, Leo,’ De eindstrijd nadert’, In:HP/De Tijd, 31 decemnber 2004,pp.20-21

Lévy, Bernard-Henri, Qui a tué Daniel Pearl?, Parijs 2003.

Marlier,G. (2016). Familiale misdrijven. Mechelen:Kluwer.

Netwerk. (2007). Hulpverlening niet berekend op alcoholverslaafde jongeren. Hilversum: Nederland 2.

Pano.(19,december,2017). Parket:”Pano geeft onjuist beeld van drugsbeleid”. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be

Pauwels,J. (2015). Gevangen door internering, bevang door verslaving (Bachelor in de geestelijke gezondheidszorg: Online , Theses). Turnhout: Thomas More Kempen.

Pollmann,P. (2008). Kindermishandeling inzichtelijk (Vroegsignalering onderzoek diagnostiek risicotaxatie). Geraadpleegd via https://books.google.be/books?id=tD4umPbfKoIC&printsec=frontcover&dq=Kindermishandeling&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjgoaDv35XYAhUDKFAKHQMQAAwQ6AEIMDAC#v=onepage&q=Kindermishandeling&f=false

Protocol Protocolakkoord betreffende het huishoudelijk reglment Algemene Cel Drugsbeleid (25 januari 2010). Codex Vlaanderen

Protocol tussen de ministern van Jusitie en de Vlaamse minister van Welzijn betreffende kindermishandeling ( 30 maart 2010). Codex Vlaanderen,

Rabbae,Mohammes,’PvdA hoeft afvalligheid niet te vieren’, in: de Volkskrant,10 augustus 2007.

Rao s,R. & Wolfgang,S. (2008). Drug Addiction(From Basic Research to Therapy). http://www.springer.com/gp/

Rijken,A. (2004). Seksuele misdrijven in onze samenleving. (Gegradueerde in Bedrijfsbeheer (Rechtspraktijk),Online, Theses). Geel: Katholieke Hogeschool Kempen.

Salman,R.(2006). Inside the Mind of Jihadists. New Perspectives Quarterly,23(1),7-11.

Salman,R.(2006). Sacred Verses. New Perspectives Quarterly,26(4),77-79.

Sinnaeve,M. (2008). Waarom ‘jongeren en geweld’ het nieuws beheersen. Geraadpleegd via URL. http://jobs.kifkif.be/actua/waarom-jongeren-en-geweld-het-nieuws-beheersen

Sommer,Martin,’Geloofdafval kan ook zonder te kwetsen’, in: de Volkskrant,10augustus2007.

Van Deun,P. (19,december,2017). Ook uw collega kan een junkie zijn. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be

Vanhalle,K & Delcour,L. (2007). Jongeren en geweld. Brussel: VRT Eén.

Verhofstadt,D. & Cliteur,P. In Gesprek met Paul Cliteur. Geraadpleegd via https://books.google.be/books?id=ApucpwAACAAJ&dq=Paul+cliteur&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwivmbCb35XYAhVHZFAKHR4fCMsQ6AEIKzAA

Visser,Arjan,’ik ben allergisch voor onrecht’,interview met Ahmed Aboutaleb,in: Trouw, 23 april 2005.

Warraq,IBN,red., Leaving Islam.Apostates Speak Out, Prometheus Books,Amherst, New York 2003.

Willemse,K. & De Baecker,D. & Beyens,I. & Maes,H. (2011). Kindermishandeling: Lichamelijke mishandeling bij het lagere schoolkind (Bachelor in de verpleegkunde: kinderverpleegkunde, Online, Theses). Turnhout: Katholieke Hogeschool Kempen.

Wright,K & Shurlee,S. & McPhilips, K. (2017). Child Abuse & Neglect (The international Journal). Vol. 74. https://www.sciencedirect.com

Zwagerman,Joost,’Laat Naima El Bezaz niet alleen’, in: de Volkskrant,9 maart 2007.Florien Vanhoutte:

Adriaenssens Peter. (2010). Jongeren, seks en internet: grootschalig onderzoek. België: koppen/ panorama

Agentschap jongerenwelzijn. 2016. Jaarverslag 2016 van de jeugdhulp. Geraadpleegd van : http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/publicaties/#jaarverslagen.

Art 29: Wet op ouderstage aan persoon die ouderlijk gezag uitoefent. Codex Vlaanderen.

Art 45. Wet op schriftelijk informeren van procureur bij misdrijf omschreven feit. Codex vlaanderen.

Art 84. Wet op veroordeling van persoon die minderjarige onder zijn bewaring heeft. Codex Vlaanderen.

Beke. C. (1 november 2017). Alle zehbi bendeleidsters in gesloten instelling. Het Laatste Nieuws. GoPressAccademic.

Boonstra.C. (2010). Multisysteem therapie voor jongeren met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Kind en adolescent,vol 4, Jrg 9.pg 150-157.

Braams.B.(1986).Het riskante brein: het belang en gevaar van risicogedrag bij jongeren. Houtem: spectrum 2017

Bunk. A. (1995). Sociale psychologie en praktijkproblemen: van probleem naar oplossing. Houtem: Bohn stafleu van loghum.

Ceulemans.L. (2001). Geïntegreerde stages: een idee over leersituaties in de huisartsenopleiding. Tijdschrift voor medisch onderwijs. Vol 20, pg 124-129.

Cheely.A. (2012). The Prevalence of Youth with Autism Spectrum Disorders in the Criminal Justice System. Journal of Autism and Developmental Disorders. Vol 42. Pg 1856-1862.

Cuypers.E. (2012). Kritische kijk op probleemgedrag: de aanpak van gedagsproblemen bij jongeren binnen politiezone Heusden-Zolder. [bachelorproef]. Heverlee: katho Leuven.

De Jonghe.I.(2012).jeugd en strafrecht: kritische zoektocht doorheen federale en decretale wetgeving, getoetst aan de praktijk. Antwerpen: intersentia

Goossens, F., Vermandere, M., & Van Der meulen, M. (eds). (2012) pesten op school: achtergronden en interventies. Amsterdam: Boom/Lemma.

Hallinan,M. T. (1980); Paterns of cliquins amondg youth. In H.C. foot, A. J. capman, &J.R. Smith (eds) Friendship and social relations in children ( pp. 321-342)

Hughes. A. (2006). Youth gangs and unions: Civil and criminal remedies. Trends in Organized Crime. Vol 9, pg 43-56.

Huitsing, G, (2014),KIVA, handleiding voor leerkrachten van de basisschool, Helsinki: ministerie van onderwijs.

Karna, A., Voeten, M., Little, T.D., Poskiparta, E., Kaljonen, A., & Salmivalli, C., (2011). A large-scale evaluatieon of the kiva antibullying program: grade: 4-6. Child development, 82, 311-330

Komen.M (2005). Straatkwaad en jeugdcriminaliteit: naar een algemene of etnisch-specifieke aanpak.Gouda: het spinhuis.

Kromhart. M. (2003). Schimmige werelden: nieuwe etnische groepen en jeugdcriminaliteit. Boom: uitgevers den haag.

Mathys, C., Burk, W.J., & Cillessen, A.H.N. (2013). Popularity as moderator of peer selection and socialization of adolescent alcohol, marijuuana ant tobacco use. Journal of research on adelecense,23, 513-523

McPherson, M., Smith-Lovin, L., & Cook, J. M., (2001). Birds of a feather: homophilu in social networks. Annual review of sociology, 27, 415-444

Nuttin Nancy (reg). 2012. Weer op het rechte pad. België: vtm, telefacts.

Reily. M. (1998). Children and Young Persons in the Criminal Justice System: The Council of Europe Recommendation on Witness Protection and Rights of the Defence. Criminal law forum. Vol 10. Pg: 443-465.

Remacle Patric ( reg). 2012. Een jaar aan de draak. België: VRT, canvas.

Salmivalli, C., & Peets, K.,(2009). Bullies, victims, and bully-victims relationships in middle childhood and early adolescense.handbook in peer relationships and groups (pg 322-340). New York: Guilford

Salmivalli, C., (2008). Persoon-groepsdissimilariteit in de betrokkenheid bij pesten en de relatie met sociale status, Pedagogische studiën : tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde, 85 ,125-140

Salmivalli, C., (2010). Bullying and the peer group: a review, Aggression and Violent Behavior, Vol.15(2), pp.112-120

Salmivalli, C., Garandeau, C., F;,& Veenstra. R., (2012). Kiva anti bullying program: implications for school adjustment. Peer relationships and asjustment at school (pp.279-307)

Snijders, T. A. B., Van de Bunt, G. G., & Steglich, C. E. G. (2010). Introduction to stochastic actor-based models for network dynamics. Social networks, 32, 44-60.

Swearer, S. M., Esplelage, D. L., Vaillancourt, T., & Hymel, S. (2010). WHat can be done about school bullying? Education researcher,39, 38-47

Van Acker. J. (2005). Jeugdcriminaliteit: mythen en feiten over een beperkt probleem. Bohn stafleu van loghum.

Van de Putte. E. (2017). De berechting van minderjarige delinquenten: het traject doorheen het gerechtelijk jeugdbeschermingsrecht[bachelorproef]. Brugge: VIVES hogeschool.

Vanmarsenille.K. ( 18 december 2017). Samenwerking loont bij jongeren. Gazet van Antwerpen. GoPressAccademic.

Vasilevsky.M. (2017). Op zoek naar een efficiente werking met minderjarige mededaders die een misdrijf gepleegd hebben in groep.[bachelorproef]. Kortrijk: VIVES hogeschool.

Veenstra, R. (2014).groepsprocessen bij jongeren: over pesten en ander probleemgedrag, kind en adolescent, jaargang 35,Nr 2. Pg86-99.

Veenstra, R., & Steglich, C., (2012). Actor-based model for network ant behavior dynamics. Handbook of developmental research methodes (pg: 598-618)

Veenstra, R., lindeberg, M., Huitsing, G., Sainio, M., & Salmivalli, C.,(2014). The role of teachers in bullying: the relation between antibullying attitudes, efficasy and efforts to reduse bullying. Journal of educational psychology. 35, 367-387

Veenstra, R., Lindenberg, S., Munniksma, A., & Dijkstra, J. K., (2010). The complex relation between bullying, victomization, acceptance and rejection: giving special attention to status, ffection and seks differences. Child development, 81, 480-486

Veenstra,R., Huisting,G.,Koens,, R.,munniksma, F., Oldenburg,B.,..(2013). Het kiva antipestprogramma: signaleren en tegengaan van pesten. Kind en adolescent praktijk, 12,76-86

Veenstra,R., Verlinden, M., Huitsing, G., verhulst, F. (2013). Behind bullying and defending: same sex and other seks relations and its associations with acceptance and rejections. Agressive behavior,39, 462-286

Vuylsteke.T. (2006). Meer overleggen en herstellen, minder straffen: leuvense criminologen pleiten voor groepsoverleg bij misdrijven door jongeren. Tijdschrift KU Leuven, Vol 12, jrg 17. Pg 1-4

Wauters.R. ( 18 december 2017). Begeleiding op school, thuis en in vrije tijd: De Wever wil probleemjongeren uit drugsmilieu halen. De Morgen. GoPressacademic.

Weerman, F.(2011) Deliquent peers in context: A longitudinale network analysis of selection and influence effects. Criminology, 49, 253-286Amber Delmeiren:

Arntz, A., Gerthe, V. (s.d.). Persoonlijkheidsstoornissen. Eerste druk. Houten : Bohn Stafleu Van Loghum.

Arntz, A., Gerthe, V. (2011). Improving adherence and effectiveness of computerised cognitive behavioural therapy without support for depression: A qualitative study on patient experiences. Geraadpleegd op 19/12/2017, http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=all_content_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=VIVES_KATHO&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=%29.+Improving+adherence+and+effectiveness+of+computerised+cognitive+behavioural+therapy+without+support+for+depression%3A+A+qualitative+study+on+patient+experiences&scp.scps=scope%3A%28SCOPE_773%29%2Cscope%3A%28KHBO_P%29%2Cscope%3A%28%22KATHO%22%29%2Cscope%3A%28EBL%29%2Cscope%3A%2832LIBIS_ALMA_DS_P%29%2Cprimo_central_multiple_fe

Arntz, A., Gerthe, V. (1999). Do personality disorders exist? On the validity of the concept and its cognitive-behavioral formulation and treatment. Geraadpleegd op 19/12/2017, http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=all_content_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=VIVES_KATHO&frbg=442012208&fctN=facet_frbrgroupid&fctV=442012208&tb=t&vl%28freeText0%29=Do+personality+disorders+exist%3F+On+the+validity+of+the+concept+and+its+cognitive-behavioral+formulation+and+treatment&scp.scps=scope%3A%28SCOPE_773%29%2Cscope%3A%28KHBO_P%29%2Cscope%3A%28%22KATHO%22%29%2Cscope%3A%28EBL%29%2Cscope%3A%2832LIBIS_ALMA_DS_P%29%2Cprimo_central_multiple_fe

Ashford, J.M., Lier, P.A.C., Timmermans, M.M., Cuijpers, P., & Koot, H. (2008). Prenatal
smoking and internalizing and externalizing problems in children studied
from childhood to late adolescence. Journal of the American Academy of Child and Adolescent
Psychiatry, 7 779-789.

Bandura, A. (1977). Self effi cacy: toward a unifying theory of behavior change. Psychological
Review, 84 191-215.

Beek, C. van de (2005). Prenatal sex hormones and gender related behavior in infants.
Proefschrift. Utrecht: Universiteit Utrecht, faculteit geneeskunde.
Berckelaer-van Onnes, I.A. van (2004). Zestig jaar autisme. Nederlands Tijdschrift
Geneeskunde, 148 1024-1030.

Berckelaer-van Onnes, I.A. (1997). Behandeling van kinderen met een autistische spectrumstoornis. Geraadpleegd op 19/12/2017, http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=all_content_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=VIVES_KATHO&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=Behandeling+van+kinderen+met+een+autistische+spectrumstoornis&scp.scps=scope%3A%28SCOPE_773%29%2Cscope%3A%28KHBO_P%29%2Cscope%3A%28%22KATHO%22%29%2Cscope%3A%28EBL%29%2Cscope%3A%2832LIBIS_ALMA_DS_P%29%2Cprimo_central_multiple_fe

Berckelaer-van Onnes, I.A., van der Zwan, F. (2006). Van gelijke zwaarte? Het gebruik van de beredeneerde afwijking binnen de indicatiestelling speciaal onderwijs. Geraadpleegd op 19/12/2017, http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=all_content_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=VIVES_KATHO&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=Van+gelijke+zwaarte%3F+Het+gebruik+van+de+beredeneerde+afwijking+binnen+de+indicatiestelling+speciaal+onderwijs&scp.scps=scope%3A%28SCOPE_773%29%2Cscope%3A%28KHBO_P%29%2Cscope%3A%28%22KATHO%22%29%2Cscope%3A%28EBL%29%2Cscope%3A%2832LIBIS_ALMA_DS_P%29%2Cprimo_central_multiple_fe

Berckelaer-van Onnes, I.A., Noens, I. (2002). Communicatie bij mensen met autisme en verstandelijke beperking: van inzicht naar interventie. Geraadpleegd op 19/12/2017, http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&initialSearch=true&mode=Basic&tab=all_content_tab&indx=1&dum=true&srt=rank&vid=VIVES_KATHO&frbg=&tb=t&vl%28freeText0%29=Communicatie+bij+mensen+met+autisme+en+verstandelijke+beperking%3A+van+inzicht+naar+interventie&scp.scps=scope%3A%28SCOPE_773%29%2Cscope%3A%28KHBO_P%29%2Cscope%3A%28%22KATHO%22%29%2Cscope%3A%28EBL%29%2Cscope%3A%2832LIBIS_ALMA_DS_P%29%2Cprimo_central_multiple_fe

Crommen, S., & Danckaerts, M. (2005). Behandeling met atomoxetine van Belgische
kinderen met een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit: een prospectief,
open onderzoek. Tijdschrift voor Psychiatrie , 47 209-218.

Delfos, M.F. (2000b). Luister je wel naar mij? Amsterdam: SWP.
Delfos, M.F. (2006). Het maakbare kind: opvoeding als (ver)gissing. Eerste druk. Amsterdam : SWP.

Delfos, M.F. (2001). Een vreemde wereld: over autisme, het syndroom van Asperger en PDD-NOS; voor ouders, partners, hulpverleners en de mensen zelf. Eerste druk. Amsterdam : SWP.

Delfos, M.F. (2013). (Pleeg)kinderen en vreemd gedrag!?: in 13 thema's. Eerste druk. Amsterdam : SWP.

Dodge, K.A. (2006). Translational science in action: hostile attributional style and the
development of aggressive behavior problems. Development and psychopathology, 18
791-814.

Eenhoorn, A. E. (1998). Samen met Joep Loep sporen na speuren. Doetinchem: Graviant.

Eenhoorn, A. E. (2012). DIRIGEREN VAN DE OCEAAN. Kind & Adolescent Praktijk, 11(2), 93-93.

Eenhoorn, A. E. (2009). ADHD, wat moet je er mee? Oproep tot bundeling van kennis. Kind & Adolescent Praktijk, 8, 4-8.

Eenhoorn, A. E. (2012). ADHD bij kinderen. Eerste druk. Houten : LannooCampus.

Erikson, E.H. (1971). Identiteit, jeugd en crisis. Utrecht: Het Spectrum.

Freud, S. (1920). Jenseits des Lustprinzips. In Freud-Studienausgabe (Band 3, p. 213-272).
(1980). Frankfurt: Fisher Verlag.

Gaag, R.J. van der (1996). Cognitieve herstructurering. In F. Verheij & F.C. Verhulst (red.), Kinder- en jeugdpsychiatrie III: Behandeling, en begeleiding. Assen: Van Gorcum.

Ghesquière, P., Dewitte, I. (2006). Dyslexie. Springer, volume 8(1), pp.33-36. http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fctN=facet_rtype&fctV=articles&rfnGrp=3&rfnGrpCounter=3&rfnGrpCounter=2&vl(79892545UI0)=any&indx=1&fn=search&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(SCOPE_773)%2Cscope%3A(KHBO_P)%2Cscope%3A(%22KATHO%22)%2Cscope%3A(EBL)%2Cscope%3A(32LIBIS_ALMA_DS_P)%2Cprimo_central_multiple_fe&fctV=online_resources&vid=VIVES_KATHO&mode=Basic&ct=facet&rfnGrp=show_only&tab=all_content_tab&fctN=facet_tlevel&vl(188251362UI1)=all_items&vl(freeText0)=dyslexie&dstmp=1513694444071

Hallowell, E., Peter, J. (2009). Opvoedwijzer ADD & ADHD : tips en strategieën voor ouders van kinderen met aandachtsproblemen. Originele versie. Amsterdam: Hogrefe.

Hartog-Polkerman, C. (2009). Opstandig, Dwars & Driftig: (handboek gedragsstoornissen ODD en CD voor ouders, opvoeders, leerkrachten en hulpverleners). Amsterdam: SWP.

Horst, W. ter (1994). Het herstel van het gewone leven. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Messiaen, G. (2010). DBD-IT Solutions [Bachelorproef (secundair onderwijs) Theses]. http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fctN=facet_lang&fctV=dut&rfnGrp=3&rfnGrpCounter=3&frbg=&rfnGrpCounter=2&fn=search&indx=1&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(SCOPE_773)%2Cscope%3A(KHBO_P)%2Cscope%3A(%22KATHO%22)%2Cscope%3A(EBL)%2Cscope%3A(32LIBIS_ALMA_DS_P)%2Cprimo_central_multiple_fe&tb=t&fctV=dissertations&mode=Basic&vid=VIVES_KATHO&ct=facet&rfnGrp=2&tab=all_content_tab&srt=rank&fctN=facet_rtype&vl(freeText0)=DBD&dum=true&dstmp=1513697355053

Kuster, M S., Weerdenburg, M., Gompel, A., Bosman, M. T. (2017). Dyslexie font does not benefit reading in children with or without dyslexia. Open AccessArticle, 1-18. https://link.springer.com/article/10.1007/s11881-017-0154-6

Micoulaud-Franchi, J-A., Salvo, F., Bioulac, S., Fovet, T. (2016). Neurofeedback in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Efficacy. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 55, 1091-1092. doi.org/10.1016/j.jaac.2016.09.493

Mini, T., Alba, P. (2017). Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Preschool-Age Children. journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 26, 523-538. doi.org/10.1016/j.chc.2017.02.007

Molina, B.S.G., Flory, K., Hinshaw, S.P., Greiner, A.R., Arnold, E., Swanson, J.M., Hechtman, L., Jensen, P.S., Vitiello, B., Hoza, B., Pelham, W.E., Elliot, G.R., Wells, K.C., Abikoff, H.B., Gibbons, R.D., Marcus, S., Conners, C.K., Epstein, J.N., Greenhill, L.L., March, J.S., Newcorn, J.H., Severe, J.B., & Wigal, T. Delinquent behavior and emerging substance use in the MTA at 36 months: prevalence, course and treatment effects. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 8 1028-1040.

Mosholder, A.D., Gelperin, K., Hammad, T.A., Phelan, K., & Johann-Liang, R. (2009). Hallucinations and other psychotic symptoms associated with the use of attentiondefi cit/hyperactivity disorder drugs in children. Pediatrics, 123, 611-616.

Nielsen, P.N., Wiig, H.E., Bäck, S., Gustafsson, J. (2017). Processing speed can monitor stimulant-medication effects in adults with attention deficit disorder with hyperactivity.

Palau I Baduell, M. (2017). Análisis de las alteraciones magnetoencefalográficas en pacientes con trastornos del espectro autista [eindverslag]. http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fctN=facet_rtype&fctV=dissertations&rfnGrp=3&rfnGrpCounter=3&fn=search&indx=1&dscnt=0&mode=Basic&vid=VIVES_KATHO&tab=all_content_tab&dstmp=1513695770656&frbg=&rfnGrpCounter=2&scp.scps=scope%3A(SCOPE_773)%2Cscope%3A(KHBO_P)%2Cscope%3A(%22KATHO%22)%2Cscope%3A(EBL)%2Cscope%3A(32LIBIS_ALMA_DS_P)%2Cprimo_central_multiple_fe&tb=t&ct=facet&srt=rank&vl(freeText0)=PDD-NOS&dum=true

Sayal, K., Vibhore, P., Daley, D., Ford, T., Coghill, D. (2017). ADHD in children and young people: prevalence, care pathways, and service provision. Journal home page for The Lancet Psychiatry, doi.org/10.1016/S2215-0366(17)30167-0

Sels, S. (2012). Omgaan met PDD-NOS: (leerlingen met PDD-NOS begeleiden). Jeugd in school en wereld, .32-35. http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fctN=facet_tlevel&fctV=print_copies&rfnGrp=show_only&frbg=&rfnGrpCounter=1&fn=search&indx=1&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(SCOPE_773)%2Cscope%3A(KHBO_P)%2Cscope%3A(%22KATHO%22)%2Cscope%3A(EBL)%2Cscope%3A(32LIBIS_ALMA_DS_P)%2Cprimo_central_multiple_fe&tb=t&fctV=articles&mode=Basic&vid=VIVES_KATHO&ct=facet&rfnGrp=1&tab=all_content_tab&srt=rank&fctN=facet_rtype&vl(freeText0)=PDD-NOS&dum=true&dstmp=1513695393063

Tolan, Patrick H. (2013). Disruptive behavior disorders. New York: springer.

van Lieshout, T. (2009). ‘Pedagogische adviezen voor speciale kinderen’. Een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders en leerkrachten [cursus]. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Verheul, R. (2007). Behandeldoel: genezen of leren omgaan met problemen? Psychopraxis, 4 142-149.

Verheul, R. (2003). De behandeling van persoonlijkheidsstoornissen: wetenschappelijke bevindingen en praktische richtlijnen. Psychopraxis, 5(2), 58-64.

Verheul, R., van Den Brick, W., Hartgers, C. (1998). Personality disorders predict relapse in alcoholic patients. Psychopraxis, 23(6), 869-882.

Verheul, R., (1996). Het masker van de psychopaat. Psychopraxis, 15, 31-35.

Wien. (2009). Attention deficit and hyperactivity disorders. Springer, http://limo.libis.be/primo_library/libweb/action/search.do?ct=facet&fctN=facet_tlevel&fctV=online_resources&rfnGrp=show_only&frbg=&rfnGrpCounter=1&fn=search&indx=1&dscnt=0&scp.scps=scope%3A(SCOPE_773)%2Cscope%3A(KHBO_P)%2Cscope%3A(%22KATHO%22)%2Cscope%3A(EBL)%2Cscope%3A(32LIBIS_ALMA_DS_P)%2Cprimo_central_multiple_fe&tb=t&fctV=journals&mode=Basic&vid=VIVES_KATHO&ct=facet&rfnGrp=1&tab=all_content_tab&srt=rank&fctN=facet_rtype&vl(freeText0)=ADHD&dum=true&dstmp=1513695051886

Wentink, W.M.J. (2004). Protocol leesproblemen en dyslexie voor de onderbouw in praktijk. Part of book or chapter of book, Apeldoorn, Antwerpen : Garant.Sarah Dezuttere:

Albert, D., J. Chein & L. Steinberg (2013). The teenage brain: Peer influences
on adolescent decision making. Current Directions in Psychological Science, 22(2):
114-120.

Apel, R. & C. Kaukinen (2008). On the relationship between family structure and
antisocial behavior: Parental cohabitation and blended households. Criminology,
46(1): 35-70.

Bardoel, J., R. Romijn, J.W.J. Weltevreden & A. Raatgever (2014). Digitalisering van
de samenleving. In: A. Raatgever (Ed.). Winkelgebied van de Toekomst; Bouwstenen
voor Publiek-Private Samenwerking (p.45-50). Den Haag/Leidschendam/Helmond:
Platform31, Detailhandel Nederland en G32

Beeck, Hanne op de & L. Pauwels (2010). Do unstructured routines modify the
link between social-psychological strain and adolescent Offending? European journal
on Criminal Policy and Research, 16(4): 221-235.

Beke, B., H. Ferwerda, E. van der Torre & E. Bervoets (2013). Jeugdgroepen en
geweld. Van signalering naar aanpak. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.

Beke, B., H. Ferwerda, E. Bervoets & E. van der Torre (2015). Lokale en bovenlokale
criminele netwerkvorming. Van analyse naar aanpak. Vertrouwelijke rapportage.

Bieleman, B., M. Boendermaker, R. Mennes & J. Snippe (2014). Hard op weg.
Onderzoek naar verkeersveelplegers. Amsterdam: Reed Business.

Blakemore, S.J. (2012). Imaging brain development: The adolescent brain. Neuro
Image, 61(2): 397-406.
64 Kijk op jeugdcriminaliteit

Bot, S. (2007). Real life in the pub. An observational study on predictors of young adult
social drinking. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.

Bovenkerk, F. & E. Leuw. Criminologische kennis en de toepasbaarheid daarvan.
Geraadpleegd via http://wodc.nl/images/Theoretische%20achtergrond_tcm44-
84952.pdf.

Braams, B.R., A.C.K. van Duijvenvoorde, J.S. Peper & E.A. Crone (2015).
Longitudinal changes in adolescent risk-taking: A comprehensive study of neural
responses to rewards, pubertal development, and risk-taking behavior. The Journal of
Neuroscience, 35: 7226-7238.

Brand, E.F.J.M., A.M.G. a’Campo & A.A. van den Hurk (2013). 15 jaar PIJ-ers in
beeld. Kenmerken en veranderingen van jeugdigen die de PIJ-maatregel opgelegd kregen
in de periode 1995-2010. Den Haag: Dienst Justitiële Inrichtingen.

Broek, T.C. van der, G. Weijters & A.M. van der Laan (2015). Antisociaal gedrag
van jongeren online. Den Haag: WODC.

Cloïn, M. (red.), A. van den Broek, R. van den Dool, J. de Haan, J. de Hart, P.
van Houwelingen, A. Tiessen-Raaphorst, N. Sonck & J. Spit (2013). Met het oog op
de tijd. Een blik op de tijdsbesteding van Nederlanders. Sociaal Cultureel Planbureau,
Den Haag.

Coker, K.L., P.H. Smith, A. Westphal, H.V. Zonana & S.A. McKee (2014).
Crime and psychiatric disorders among youth in the US Population : An analysis
of the national comorbidity survey–adolescent supplement. Journal of the American
Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 53(8): 888-898.

Crone, E.A. (2008). Het puberende brein. Over de ontwikkeling van de hersenen in
de unieke periode van de adolescentie. Amsterdam: Bert Bakker.

Damme, A. van, L. Pauwels & M. van Gampelaere (2013). Traditioneel pestgedrag
versus cyberpesten: een verkennende analyse van zelfgerapporteerd dader- en
slachtofferschap. Panopticon, 34(6): 448-472.

Driessen, F., F. Duursma & J. Broekhuizen (2014). De ontwikkeling van criminalitei
van Rotterdamse autochtone en allochtone jongeren van 12-18 jaar. De rol van achterstanden,
ouders, normen en vrienden. Amsterdam: Reed Business.

Ellison, N. C. Steinfield, C. Lampe (2011). Connection strategies: Social capital
implications of Facebook-enabled communication practices. New Media and Society,
13(6): 873–892.

Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie (2015). Jaar- en eindverslag
2014 - 2015. Den Haag.

Ferwerda, H. & A. van Wijk (2014). Focus op jeugdcriminaliteit. Inleiding voor de
beroepspraktijk. Amsterdam: SWP.

Ferwerda, H. & T. van Ham (2015). Problematische jeugdgroepen in Nederland.
Omvang en aard in het najaar van 2014. Arnhem: Bureau Beke.

Ferwerda, H. & T. van Ham (te verschijnen). Jeugdgroepen: van overlast tot
criminaliteit.

Fleming, C.B., R.F. Catalano, K.P. Haggerty & R.D. Abbott (2010). Relationships
between level and change in family, school, and peer factors during two periods of
adolescence and problem behavior at age 19. Journal of youth and Adolescence, 39(6):
670-682.

Geluk, C.A.M.L. (2014). Very Young Offenders: Who are at Risk?: a two-year follow-up
study on the development of offending and related problems. Amsterdam: Vrije
Universiteit.

Gemeente Rotterdam (2015). Programma Jeugdoverlast en Jeugdcriminaliteit 2015-
2018. ‘Stok achter de deur’. Rotterdam: gemeente Rotterdam (Directie Veiligheid).

Gommers, M.P.N. (2013). Verruiming van de strafrechtelijke groepsaansprakelijkheid.
Een onderzoek naar het principe ‘ je was erbij, je bent erbij’ in het licht van art. 47 Sr en
art. 6 lid 2 EVRM. Tilburg: Universiteit Tilburg.

Ham, T. van, E. Bervoets & H. Ferwerda (2015). Papier en werkelijkheid? Een hypothesevormend
onderzoek naar de mate waarin ontwikkelingen in de geregistreerde jeugdcriminaliteit
aan registratie-effecten kunnen worden toegeschreven. Den Haag: WODC.

Ham, T. van, B. Bremmers & H. Ferwerda (2014). Wisseling van de wacht. Een verkennend
onderzoek naar een nieuw type veelpleger. Arnhem: Bureau Beke.

Haynie, D.L. (2002). Friendship networks and delinquency: The relative nature of
peer delinquency. Journal of Quantitative Criminology, 18(2): 99–134.

Henry, K.L. (2010). Academic achievement and adolescent drug use: An examination
of reciprocal effects and correlated growth trajectories. Journal of School Health,
80(1): 38-43.

Henry, K.L. & T.P. Thornberry, T. P. (2010). Truancy and escalation of substance
use during adolescence. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 71(1): 115–124.

Hirschi, T. (1969). Causes of Delinquency. Berkeley, LA: University of California
Press.

Hoeben, E.M. & F.M. Weerman (2013).  Situational conditions and adolescent
offending: Does the impact of unstructured socializing depend on its location?
European Journal of Criminology, DOI: 10.1177/1477370813509346.

Hoeve, M., G.J.J.M. Stams, C.E. van der Put, J.S. Dubas, P.H. van der Laan &
J.R.M. Gerris (2012). A meta-analysis of attachment to parents and delinquency.
Journal of Abnormal Child Psychology, 40(5): 771-785.

Jansen, W. (2015). Gebruik van jeugdhulp en de behoefte daaraan op wijkniveau.
In: P. de Winden, F. van der Mooren & H.J. Dirven (red.), Jaarrapport 2015.
Landelijke Jeugdmonitor. Den Haag: CBS.

Jo, Y. & Y. Zhang (2014). Parenting, self-control, and delinquency : Examining the
applicability of Gottfredson and Hirschi’s general theory of crime to South Korean
youth. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 58(11):
1340-1363.

Junger-Tas, J. (1992). Juvenile delinquency in the Netherlands: Trends and perspectives.
International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, 16: 207-230.

Knecht, A., T.A.B. Snijders, C. Baerveldt, C.E.G. Steglich & W. Raub (2010).
Friendship and delinquency: Selection and influence processes in early adolescence.
Social Development, 19(3): 494-514.

Laan, A.M. van der & M. Blom (2006). Jeugddelinquentie: risico’s en bescherming.
Bevindingen uit de WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2005. Den
Haag: WODC.

Laan, A.M. van der, C.A. van der Schans, S. Bogaerts & Th.A.H. Doreleijers
(2009). Criminogene en beschermende factoren bij jongeren die een basisonderzoek ondergaan:
een verkennende inventarisatie van de mate van zorg en van risico- en beschermende
factoren gesignaleerd door raadsonderzoekers. Den Haag: WODC.

Laan, A. van der, Blom, M. (2011). Jeugdcriminaliteit in de periode 1996-2010: ontwikkelingen
in zelfgerapporteerde daders, door de politie aangehouden verdachten en
strafrechtelijke daders op basis van de Monitor Jeugdcriminaliteit 2010. Den Haag:
WODC.

Laan, A. van der, H. Goudriaan en G. Weijters (2014). Monitor Jeugdcriminaliteit.
Ontwikkelingen in de aantallen verdachten en strafrechtelijke daders 1997 t/m 2012.
Den Haag: WODC/CBS.

Laar, M. van, M. van Ooyen-Houben, A. Cruts, R. Meijer, E. Croes, A.
Ketelaars & P. van der Pol (2015). Nationale Drug Monitor 2013 – 2014. Utrecht:
Trimbos-instituut.

Lenhart, A., M. Madden, A. Smith, K. Purcell & L. Rainie (2011). Teens, kindness
and cruelty on social network sites: Summary of findings. Pew Internet and American
Life Project.

Leijenhorst, L. van, K. Zanolie, C.S. van Meel, P.M. Westenberg, S.A.R.B.
Rombouts & E.A. Crone (2010). What motivates the adolescent? Brain regions
mediating reward sensitivity across adolescence. Cerebral Cortex, 20: 61-69.

Lim, S.S., Y.H. Chan, S. Vadrevu & I. Basnyat (2013). Managing peer relationships
online – Investigating the use of Facebook by juvenile delinquents and youthsat-risk.
Computers in Human Behaviour, 29(1): 8-15.

Loeber, R., N.W. Slot & J.A. Sergeant (2001). Waarom moeten we ons zorgen
maken over ernstig criminele en gewelddadige jeugdigen? In: Loeber, R. Slot, N.W.
& Sergeant, J.A. (red.), Ernstige en gewelddadige jeugdcriminaliteit: Omvang, oorzaken
en interventies (pp. 27-51). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Loeber, R.., B. Menting, D.R. Lynam, T.E. Moffitt, M. Stouthamer-Loeber &
R. Stallings (2012). Findings from the Pittsburgh youth study: Cognitive impulsivity
and intelligence as predictors of the age–crime curve. Journal of the American
Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 51(11): 1136-1149.

Loef, L., N. Fransen & B. van Dijk (2009). De evaluatie van KICK, Grote Broer en
het Buurtinterventieteam. Amsterdam: DSP-groep.

Marcum, C. D., Higgins, G. E., & Ricketts, M. L. (2010). Potential factors of
online victimization of youth: An examination of adolescent online behaviors utilizing
Routine Activities Theory. Deviant Behavior, 31(5), 1-31.

Megens, K. & F. Weerman (2010). Attitudes, delinquency and peers: The role of
social norms in attitude–behaviour inconsistency. European Journal of Criminology,
7(4): 299-316.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2015). Nieuwe voortijdig schoolverlaters.
Convenantjaar 2013-2014. Voorlopige cijfers. Bijlage VSV-brief 2015. Den
Haag.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (2013). Jonger dan 12 of 12-minner?
Onderzoek naar de lokale aanpak van 12-minners. Den Haag: Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn & Sport.

Moffit, T. (1993). Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behavior:
a developmental taxonomy. Psychological Review, 100: 674-701.

Nijhof, K.S., R.C.M.E. Engels, J.A.M. Wientjes & T.A.T. de Kemp (2007).
Crimineel gedrag van ouders en kinderen. Pedagogiek, 27: 29-44.

Oostveen, T., R. Knibbe & H. de Vries (1996). Social influences on young adults’
alcohol consumption: norms, modeling, pressure, socializing and conformity.
Addictive Behaviors, 21 (2): 187-197.

Oudhof, M. & M. van der Steege (2009). Iedere dag een nieuwe kans. De behandeling
van PIJ-jongeren van de Sprengen nader bekeken en onderbouwd. Utrecht: Nederlands
Jeugdinstituut.

Patchin, J.W. & S. Hinduja (2011). Traditional and nontraditional bullying among
youth: A Test of general strain theory. Youth & Society, 43(2): 727-751.

Piil Damm, A. & C. Dustmann (2014). Does growing up in a high crime neighborhood
affect youth criminal behavior? The American Economic Review, 104(6):
1806-1832.

Piquero, A.R., W.G. Jennings & J.C. Barnes (2012). Violence in criminal careers:
A review of the literature from a developmental life-course perspective. Aggression
and Violent Behavior, 17(3): 171-179.

Pullmann, M.D. (2010). Predictors of criminal charges for youth in public mental health
during the transition to adulthood. Journal of Child and Family Studies, 19(4): 483-491.

Put, van der, C., M. Assink, A. Bindels, G.J. Stams & S. de Vries (2013). Effectief
vroegtijdig ingrijpen. Een verkennend onderzoek naar effectief vroegtijdig ingrijpen
ter voorkoming van ernstig delinquent gedrag. Amsterdam: WODC, Ministerie van
Veiligheid en Justitie.

Put, C.E., M. Deković, G.J.J.M Stams, M. Hoeve & P.H. Laan (2012). Het belang
van vroegtijdig ingrijpen bij jeugdcriminaliteit. Kind en Adolescent, 33(1): 2-21.

Rakt, M. van de, P. Nieuwbeerta & R. Apel (2009). Association of criminal convictions
between family members: Effects of siblings, fathers and mothers. Criminal
Behaviour and Mental Health, 19: 94-108.

Reich, S.M., K. Subramanyam & G. Espinoza (2012). Friending, IMing, and
hanging out face-to-face: Overlap in adolescents’ online and offline social networks.
Developmental Psychology, 48(2): 356-368.

Ridder, K. de (2012). Hoe riskanter de weg, hoe vroeger de misstap. Een onderzoek naar
risicoprofielen van de Top-600 jongeren. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Ruigrok, N., S. Gagestein, W. van Atteveldt, A-M Slotboom & C. Jacobi (2014).
Jeugdcriminaliteit & Media. Een onderzoek naar de berichtgeving over jeugdcriminaliteit
in een veranderend medialandschap. Den Haag: WODC.

Sandu, A-L., E. Izard, K. Specht, H. Beneventi, A. Lundervold & M. Ystad (2014).
Post-adolescent developmental changes in cortical complexity. Behavioral and Brain
Functions, 10: 44.

Segeren, M. & T. Fassaert (2013). In de nesten. Analyse van de voorgeschiedenis van
een groep jongvolwassen gewelddadige veelplegers uit Amsterdam. Amsterdam: GGD.

Shapiro, L.A. & G. Margolin (2014). Growing up wired: Social networking sites
and adolescent psychosocial development. Clinical Child and Family Psychology
Review, 17: 1-18.

Skoric, M. & G. Kwan (2011). Platforms for mediated sociability and online social
capital: The role of Facebook and massively multiplayer online games. Asian Journal
of Communication, 21(5): 467–484.

Smits, I., I. van Duijneveldt & K. van Reisen (2015). Leren van Buytenwegh.
Evaluatie intensivering toezicht en inzet Stadsmarshall. Utrecht: Andersson Elffers
Felix.

Sociaal Cultureel Planbureau en Centraal Bureau voor de Statistiek (2014).
Armoedesignalement 2014. Den Haag.

Stams, G.J. (2015). De Benchmark Jeugdhulp: naar een effectievere jeugdhulp door
afstemming van vraag en aanbod. In: P. de Winden, F. van der Mooren & H.J.
Dirven (red.), Jaarrapport 2015. Landelijke Jeugdmonitor. Den Haag: CBS.

Steinberg, L. (2004). Risk taking in adolescence. What changes and why? Annual
NY Academy of science, 1021: 51-58.

Steinberg, L. (2007). Risk taking in adolescence. New perspectives from brain and
behavioral science. Current Directions in Psychological Science, 16: 55-59.

Steinberg, L. & K.C. Monahan (2007). Age differences in resistance to peer
influence. Developmental Psychology, 43: 1531-1543.

Sutherland, E. (1947). Principles of Criminology (4th edition). New York: Harper &
Row Publishers Inc.

Taheij, C. (2014). Zachte hand en sterke arm. Evenwichtige aanpak van overlast in
openbare ruimte. Dordrecht: Gemeente Dordrecht.

Thomas, S.A. & E.S. Shihadeh (2013). Institutional isolation and crime : The
mediating effect of disengaged youth on levels of crime. Social Science Research,
42(5): 1167-1179.

Traag, T., O. Marie & R. van der Velden (2010). Risicofactoren voor voortijdig
schoolverlaten en jeugdcriminaliteit. Bevolkingstrends, 58(2): 55-61.

Wamsteker, T.N. (2012). Father absence and juvenile delinquency. Do juveniles
with an absent father differ in the nature and severity of delinquent behaviour?
Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Webster-Stratton, C & M. Jamila Reid (2004). Strengthening social and emotional
competence in young children – the foundation for early school readiness and
success. Incredible years classroom socials skills and problem-solving curriculum.
Infants and Young Children, 17(2): 96-113.

Weerman, F. (2001). Samenplegen. Over criminele samenwerking en groepsvorming.
Nijmegen: Ars Aequi.

Weerman, F. (2003). Crimineel gedrag en criminele leeftijdsgenoten. Over de
interpretatie van een bekend verband. Tijdschrift voor Criminologie, 1: 2-16.

Weerman, F. & M. Hoeve (2012). Peers and delinquency among girls and boys:
Are sex differences in delinquency explained by peer factors? European Journal of
Criminology, 9(3): 228-244.

Weerman, F.M., W. Bernasco, G.J.N. Bruinsma & L.J.R. Pauwels (2013). When
is spending time with peers related to delinquency? The importance of where, what,
and with whom. Crime & Delinquency, DOI: 10.1177/0011128713478129

Weijters, G., A. van der Laan & R.J. Kessels (2014). De verandering in het aandeel
jeugdige verdachten in Amsterdam 2005 tot en met 2011. Op zoek naar verklaringen.
Den Haag: WODC.

Werdmölder. H & R. Petrina (2012). Succes- en faalfactoren van de methode en werkwijze
van het werkbedrijf Herstelling. Breda: Expertisecentrum Veiligheid Avans
Hogeschool.

Wientjes, J. & R. de Kemp (2007). Risicofactoren. In A. van Wijk & E. Bervoets
(red), Politie en jeugd. Inleiding voor de praktijk (p.127-138). Den Haag: Elsevier.

Wijk, A. van, H. Ferwerda & B. Bremmers (2013). De smartphone als criminaliteitspreventie.
Opiniestuk in NRC Handelsblad op 15 maart 2013.

Wolak, J., Mitchell, K., & Finkelhor, D. (2006). Online victimization of children:
Five years later. Washington, DC: National Center for Missing & Exploited
Children.

WODC en CBS (2015). Monitor Jeugdcriminaliteit 2015 (in ontwikkeling).

Wong, S.K. (2012). Youth crime and family disruption in Canadian municipalities:
An adaptation of Shaw and McKay’s social disorganization theory. International
Journal of Crime, Law and Justice, 40: 100-112.

Young, J. & F. Weerman (2013). Delinquency as a Consequence of Misperception:
Overestimation of Friends’ Delinquent Behavior and Mechanisms of Social
Influence. Social Problems, 60(3): 334-356.

Zebel, S., P. de Vries, E. Giebels, M. Kuttschreuter & W. Stol (2013). Jeugdige
daders van cybercrime in Nederland: een empirische verkenning. Den Haag: WODC.

Internet
www.aanvalopschooluitval.nl
www.cbs.nl
www.mediatijd.nl
www.rivm.nl
www.tijdbesteding.nl
www.trimbos.nl
www.vsvverkenner.nl/landelijkLara Vandoorne:

Ravier, I. (2015). Cijfers over minderjarige delinquentie in België [Jaarverslag]. Justitie en veiligheid.

Onbekend.(2016). Cijfers 2016 Awel [Jaarverslag]. Awel

Van Achter, E. (2016). Registratierapport 2016 [Jaarverslag]. Leuven: Pleegzorg.

Farrington,D.P.(2003).Developmentalandlife-coursecriminology: keytheoreticaland empiricalissues–The2002SutherlandAwardAddress.Criminology,41(2),221-256.

Hakkert,A.,Wijk,A.van,Ferwerda,H.,&Eijken,T.(1998).Groepscriminaliteit.DenHaag: Ministerie van Justitie, Directie Preventie, Jeugden Sanctiebeleid.

Junger ,M. (1990). Delinquencyandethnicity. Deventer/Boston: Kluwer Lawand Taxation Publishers.

Kleemans,E.(2001).Rationelekeuzebenaderingen. InE.Lissenberg, S. vanRuller&R. van Swaaningen (red.), TegenderegelsIV. Eeninleidingindecriminologie (pp.153-170). Nijmegen: ArsAequiLibri.

Piquero, A. (2008). David P. Farrington and Brandon C. Welsh, Saving Children from a Life of Crime: Early Risk Factors and Effective Interventions. Journal of Youth and Adolescence, 37(4), 484-485.

Kleemans, E., De Poot, Christianne, & Verhage, Antoinette. (2014). Criminologie en opsporing (Tijdschrift voor criminologie. 2014, 4). Den Haag: Boom juridische uitgevers.

Peeters, J. (2004). Moeilijke adolescenten (2de druk ed.). Antwerpen: Maklu.

Junger, M, & Polder, W. (1993). Achtergronden van delinquent gedrag onder jongens uit vier etnische groepen. Panopticon : Tijdschrift Voor Strafrecht, Criminologie En Forensisch Welzijnswerk., 26-46.

Junger, M. (2003). Duwen, schoppen en slaan: Agressie op jonge leeftijd. Pedagogiek in Praktijk Magazine., In: Pedagogiek in praktijk magazine., Jrg. 9 (2003) nr. 13, p. 16-19.

Wittebrood, K, & Junger, M. (1999). Trends in geweldscriminaliteit: Een vergelijking tussen politiestatistieken en slachtofferenquêtes. Tijdschrift Voor Criminologie., In: Tijdschrift voor criminologie., Jrg. 43 (1999) nr. 3, p. 250-267.

Van der Laan, P., & Timmer, J.S. (2000). Wapens en geweld. Tijdschrift Voor Criminologie., In: Tijdschrift voor criminologie., Jrg. 42 (2000) nr. 2, p. 100-190.

Van Dijk, J., & Van der Laan, P.H. (1997). Victimologie. Tijdschrift Voor Criminologie., 289-392.

Linden, K. (2009). Psychiatrie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Heuves, W. (2008). Pubers: Ontwikkeling en problemen. Assen: Van Gorcum.

Lieshout, T. (2009). Pedagogische adviezen voor speciale kinderen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Es, E., & Gevers, C. (2004). Als een ouder voor het kind bron van veiligheid én angst is… Kind En Adolescent Praktijk, 3(4), 25-30.

Helsen, M, Vollebergh, W, & Meeus, W. (1997). Sociale steun van ouders en vrienden en emotionele problemen in de adolescentie. Kind En Adolescent Praktijk : Vakblad Voor Pedagogiek, Psychiatrie En Psychologie., 35-47.

Gelderen, G. (2011). Genoeg lucht voor seks? Tijdschrift Voor Praktijkondersteuning, 6(1), 13-15.

Mahieu, Charlotte, Lefever, Marieke, Haccuria, Sara, Leurs, Inge, & Katholieke Hogeschool Limburg. Departement Gezondheidszorg. (2008). Depressie Bij Jongeren: Ontwerpen Van Een Folder Voor De Jongere En Zijn Ouder.

Goossens, E., & Katholieke Hogeschool Kempen. Departement Sociaal Werk Geel. (2012). Puberteit En Seksualiteit: Een Wegwijzer Voor Nieuwkomers.

Houtekier, T. (2006). Depressie Bij Adolescenten: Een Mogelijke Aanpak Op School.

Goubin, E. (2004). Overheidscommunicatie in België: een overzicht pages:27-37: 2004.

Ramaekers, S. (2014). Preventie morgen. Bouwstenen voor een goede praktijk pages:99-108: 2014.

Smeyers, P. (1992). Over macht en liefde in de opvoeding. (47), 301-325.

Van Synghel, B. (2017). Wij willen voor haar zorgen, maar alleen lukt dat niet. De Morgen, Pagina 6.

Cka, jfs. (2017). Ik was twaalf toen het begon. Ik dacht eerst dat het de puberteit was. Het nieuwsblad, Pagina 3.

Onbekend, (2012). Aantal druggebruikers met kinderen neemt toe. Metro, Pagina 3.

De Levita D.J. (1983) Concepts of Adolescence; their Applicability to Normal and Clinical Samples. In: Development in Adolescence. Springer, Dordrecht

Depaepe M., Herman F., Surmont M., Van Gorp A., Simon F. (2008) About Pedagogization: From the Perspective of the History of Education. In: Smeyers P., Depaepe M. (eds)

Educational Research: the Educationalization of Social Problems. Educational Research, vol 3. Springer, Dordrecht

Teilmann G., Parent AS., Skakkebæk N.E., Bourguignon JP. (2007) Precocious Puberty in Internationally Adopted Girls. In: Pescovitz O.H., Walvoord E.C. (eds) When Puberty is Precocious. Contemporary Endocrinology. Humana Press

Meijs, J. (1996). Puberteit de smalle weg naar innerlijke vrijheid. 9de druk. Zeist: Christofoor.

De Wit, C. A. M. (2000). Depressie bij kinderen in de adolescentie. Houten: Bohn Stafleu van loghum.

Haerden, H. (2012). Nadenken over opvoeden. Antwerpen: Maklu.

VRT. Canvas. (2008). Tieners (Teen species 3). Brussel: Canvas.

Tros. (1999). Depressie bij kinderen (Tros Aktua Medisch). Hilversum: TROS.

Nederland 3. (2012). De burn-out industrie (3Doc). Hilversum: Nederland 3.


Willemien Seynaeve:

Anneleen, D. (2005). Beeldvorming van Delinquente jongeren in Vlaamse televisiereportages. 1 - 124.

Barry Goldson, J. M. (2015). Youth Crime and Justice.

BBC (Regisseur). (2011). Jon Venables : what went wrong ? [Film].

Boonstra, C., & Van Der Rijken, R. (2010). Multi systeem therapie voor jongeren met seksueel grensoverschrijdend gedrag. In: Kind en adolescent praktijk : vakblad voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie., Jrg. 9, nr. 4 (2010) ; p. 150-157.

Braams, B. R. (2017). Het riskante brein: het belang en gevaar van risicogedrag bij jongeren . Houten : Spectrum .

Canvas, V. (Regisseur). (2009). Criminele jongeren, een Antwerps probleem ? [Film]. België.

Canvas, V. (Regisseur). (2009). When kids get life [Film].

Collot d'Escury-Koenigs, A. (., Van der Linden, A. (., & Snaterse, T. (. (1999). Van preventie tot straf: naar meer sociale vaardigheden bij jongeren. Lisse : Swets en Zeitlinger, .

David, W. (1997). Child abuse : new directions in prevention and treatment across the lifespan. Thousand Oaks (Calif.) : Sage, .

Dedoncker, K. (2000). Een veld van intensiteiten : denken en subjecten na Deleuze en Guattari . Eindwerk.

Dedoncker, K. (2006). Denken als aandenken: vriendenboek voor Wilfried Goossens. Brussel : K.U.Brussel, .

Dedoncker, K., & Blow, H. (2012). Eergerelateerd geweld: Veel meer dan geweld tegen vrouwen.

Dedoncker, K., Blow, H., & Beukema, J. (2013). (W)eerbaar tegen geweld: Over eergerelateerd geweld en hoe het te herkennen.

Demeyere, I. (2007). Hangjongeren en overlast: onderzoek en advies tot aanpak. Kortrijk, West - Vlaanderen, België: Kortrijk : Ipsoc, .

Eugene McLaughlin, J. M. (2005). The SAGE Dictionary of Criminology.
Ingrid, D. J. (2012). Jeugd- en strafrecht: kritische zoektocht doorheen federale en decretale wetgeving, getoetst aan de praktijk. Antwerpen : Intersentia, .

Isabelle, R. (2015). CIJFERS OVER MINDERJARIGE DELINQUENTIE IN BELGIE. Justitie en Veiligheid, 1-15.

Jaques, M. (2011). Luisteren naar jongeren, dat maakt ons wijzer: Evaluatie van een opname in onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum De Wijzer. Kortrijk, West-Vlaanderen, België: Kortrijk : KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC), .

Jeugddelinquentie in perspectief. Met een koel hoofd naar een geïntegreerde aanpak. (2012). In P. Goris, D. Burssens, B. Melis, & N. Vettenburg, Preventie van jeugdcriminaliteit: bezint eer ge begint (pp. 133-148). Mechelen: Kluwer (Mechelen) .

jeugdrechtbank, A. O. (2016). Publicaties. Opgehaald van www.jongerenwelzijn.be: http://wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/assets/docs/publicaties/jongerenbrochures/jeugdrechtbank/jij_en_sdj_nl.pdf
Justitie. (2006, 09 29). Ministeriële omzendbrief nr. 1/2006 betreffende de wetten van 15 mei 2006 en 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. België.

Justitie. (2013, Juli 12). Decreet betreffende de integrale jeugdhulp.

justitie, M. v. (sd). Programma aanpak jeugdcriminaliteit. 1 - 124.

Leerplicht . (1983, Juni 29).

Muncie, J. (2004). YOUTH & CRIME.

N-VA wil enkelband vanaf 14 jaar. (2016, September 19). Het Laatste Nieuws .

Punie, M. (1986). Jeugdcriminaliteit en vrije tijd . Leuven, Vlaams - Brabant, België: s. n. Leuven : s.n., .

Schäfer-Hohmann, M., Remmel-Fassbender, R., & Schmid, M. (2008). Weniger Gewalt - wie? In: Sozialmagazin : die Zeitschrift für soziale Arbeit., Jrg. 33, nr. 1 (2008) ; p. 13-39.

Smeyers, P. (., Ramaekers, S. (., van Goor, R. (., & Vanobbergen, B. (. (2017). Inleiding in de pedagogiek Deel I. Thema's en basisbegrippen. Boom.

Stad pakt jeugdcriminaliteit verder aan. (2015, Maart 6). Het Laatste Nieuws.

thinkstock. (2017, April 28). Grote verschillen tussen graad van jongerencriminaliteit in Brusselse gemeenten. Het Laatste Nieuws, p. 1.

Van der Laan, A., Blom, M., & Bogaerts, S. (2007). Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit onder 10-17 jarigen. Bevindingen uit de WODC Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit 2005.
Vandeurzen, J. (2017, December 19). VLAAMSE OVERHEID. Welzijn, volksgezondheid en gezin . West - Vlaanderen, België.

Verdrag inzake de rechten van het kind. (1989, November 20). 1 - 19. Verenigde Naties.
Vuylsteke, T. (2006). Meer overleggen en herstellen, minder straffen: Leuvense criminologen pleiten voor groepsoverleg bij misdrijven door jongeren. In: Campuskrant : tijdschrift van de KU Leuven, Jrg. 17, nr. 12 (10 mei 2006) ; p. 1+4.

Weijters, A. v. (2014). Monitor Jeugdcriminaliteit . 1 - 137.

Wolfe, D., Wekerle, C., & Scott, K. (1997). Alternatives to violence : empowering youth to develop healthy relationships. Thousand Oaks (Calif.) : Sage, .

Wyckmans, D. (2011). Ons recht, jg. 115, nr. 6, juni 2011. Antwerpen : Landelijke Bediendencentrale,.

Wyckmans, D. (2012). Ons recht, jg. 116, nr. 4, april 2012. Antwerpen : Landelijke Bediendencentrale,.

Wyckmans, D. (2013). Ons recht, jg. 117, nr. 8, oktober 2013. Antwerpen : Landelijke Bediendencentrale, .

Celine Persyn:

Art 29: Wet op ouderstage aan persoon die ouderlijk gezag uitoefent. Codex Vlaanderen.

Art 45. Wet op schriftelijk informeren van procureur bij misdrijf omschreven feit. //Codex vlaanderen.

Art 84. Wet op veroordeling van persoon die minderjarige onder zijn bewaring heeft. //Codex Vlaanderen.

Auti werkt. (sd). Opgeroepen op December 16, 2015, van Auti werkt: http://www.autiwerkt.be/basisinfo_autisme/wat_is_een_autismespectrumstoornis

Baert, S., & Meganck, P. (sd). Basisopleiding GV/NA. Steun - supporters. Campforts, E. (2016, maart 22). Geweldloos Verzet. Heverlee.

Boddez, S. (2003). Over grenzen en grensoverschrijdingen: een antropologische benadering van probleemgedrag bij jongeren eindwerk. Leuven: KU Leuven Faculteit Psychologie en pedagogische wetenschappen.

Boonstra, C. ; Van Der Rijken, R. (2010). Multi systeem therapie voor jongeren met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Kind en adolescent praktijk: vakblad voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie, 9/4, 150-157

Bosma, R. (Reg.). (2012). Overstag DVD. België: VRT Eén.

Brooks, G. ; Chen, F. ; Lewis, C. ; Ellis, T. (2012). Young people as social capital: Policing and preventing crime among young people ‘at risk’ in Taiwan and England. Crime Prevention and Community Safety, (14), 16-32

De Mesmaecker, V. (2011). De deelname aan hertelbemiddeling als voorwaarde voor invrijheidstelling onder voorwaarden of vrijheid onder voorwaarden: een schending van het principe van vrijwillige participatie. Panopticon: tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk, (32), 39-47 Geraadpleegd via limo.libis.be

Geunens, C. (2013). Probleemgedrag bij jongeren eindwerk. Heverlee: Katholieke Hogeschool Leuven.

Gezond en zeker . (sd). Gezondenzeker.nl. Opgehaald van http://www.gezondenzeker .nl/agressie/risico_agressie_zorg.html

Goedseels, E. ; Gilbert, E. (2013). Onderzoek naar de beslissingspraktijk van Belgische jeugdrechters. De Boeck Larcier: Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, (4), 343-359 Geraadpleegd via limo.libis.be

Herssens, J. (2017). Bachelorproef EWIGRO: Op zoek naar een efficiënte werking met mindrejarige mededaders die een misdrijf gepleegd hebben in groep, in samenwerking met HCA-dienst COHEsie eindwerk. Kortrijk: Katholieke Hogeschool Vives.

Hoffmann, J. (2010). A Life-Course Perspective on Stress, Delinquency, and Young Adult Crime. American Journal of Criminal Justice, (35), 105-120

Huysmans, J. (2016). Recht minderjarige op bijstand advocaat na plaatsing in (open) gemeenschapsinstelling. De Boeck & Larcier: tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten, (17), 83-88 Geraadpleegd via limo.libis.be

Keijsers, L. ; Frijns, T. ; Branje, S.J.T. ; Meeus, W. H. J. (2011). Stille wateren: weinig vertellen versus veel geheimhouden en probleemgedrag bij jongeren. Kind & Adolescent, 32, 33-47
Leerrecht - leerplicht . (sd). Opgehaald van Leerrecht - leerplicht: http://www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/algemeen/wat_is_spijbelen.htm

Loenders, L. (2016). Omgaan met ongewenst gedrag van jongeren via de Nieuwe Autoriteit en het Geweldloos Verzet.Eindwerk. Geraadpleegd via http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE9349634

Maes, M. (8 augustus 2018). Korpschef Paelinck roept op tot verdraagzaamheid in kustgemeenten. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via academic.gopress.be

Nuttin, N. (Reg.). (2012). Weer op het rechte pad DVD. België: VTM.

Omer, H. ; Wiebenga, E. (2015). Geweldloos verzet in gezinnen: Een nieuwe benadering van gewelddadig en zelfdestructief gedrag van kinderen en adolescenten. Geraadpleegd via books.google.be

Omer, H. (1999). Parental Presence: Reclaiming a Leadership Role in Bringing Up Our Children. Geraadpleegd via books.google.be

Omer, H. (2007). Geweldloos verzet in gezinnen. GA Houten: Bohn Stafeu van Loghum.

Omer, H. (2011). Nieuwe Autoriteit. Amsterdam: Hogrefe.

Omer, H. (2015). Geweldloos verzet: Handleiding voor ouders. Geraadpleegd via books.google.be
Parent Counseling Unit. (sd). Opgeroepen op December 9, 2015, van N.A.N.I. : http://be.newauthority.net/aboutnvr/main.aspx

Powell, S. (2012). After These Mean Streets: Crime Fiction and the Chandler Inheritance. American Crime Writers, 11-352

Rathus, S. A., Nevid, J. S., & Greene, B. (2015). Psychiatrie, een inleiding. Pearson Benelux B.V.
Selfslagh, S. (28 juli 2018). ‘Misschien krijgen we wel té veel vrijheid’. De Morgen. Geraadpleegd via academic.gopress.be

TAnder. (2015). Werkingstekst TAnder. Heverlee: VZW Ter Bank.
Timmermans, K., & Vanwezer, S. (2015, Oktober 26). Nieuwe Autoriteit. Heverlee. van der Ploeg , J. (1990). Gedragsproblemen. Rotterdam: Lemniscaat.

Van Holen, F., & Vanderfaeillie, J. (sd). Geweldloos verzet. Kiezen voor een waakzame en warme opvoeding. Opgeroepen op December 16, 2015, van http://www.newauthority.net/data/cntfiles/140_.pdf

Vanhalle, K. (Reg.). ; Delcour, L. (Reg.). (2007). Jongeren en geweld DVD. België: VRT Eén.
Verberckmoes, Y. (28 juli 2018). ‘Jongeren plegen steeds zwaardere feiten’. De Morgen. Geraadpleegd via academic.gopress.be

Vlaamse vereniging Gilles de la Tourette. (2007, Februari 15). Opgeroepen op December 16, 2015, van Vlaamse vereniging Gilles de la Tourette: http://www.tourette.be/ts/syndroomts.shtml

Vuylseke, T. (2006). Meer overleggen en herstellen, minder straffen: Leuvense criminologen pleiten voor groepsoverleg bij misdrijven door jongeren. Campuskrant: tijdschrift van de KU Leuven, 17/12, 1+4

ZitStil. (sd). Opgeroepen op December 16, 2015, van Centrum ZitStil: http://www.zitstil.be/adhd-add/algemeen/